ERP Consultant

FreshFlowsFull TimeUtrecht, Netherlands

Apply Now

See below for the English version.Over de functie

Team ParagonERP zoekt een enthousiaste Consultant. Iemand die het fantastisch vindt om klanten een glimlach te geven en iemand die graag technologie inzet om werk voor klanten makkelijker te maken.


Over ParagonERP

ParagonERP is 10 jaar geleden geïntroduceerd in Canada, en de laatste jaren door het Europese team specifiek gemaakt voor de Nederlandse markt. Onze ambitie is om de komende jaren een toonaangevende speler te worden in de Europese markt.


Meer doen in minder tijd, dat is wat onze klanten bereiken met ParagonERP. Veel MKB-bedrijven willen een volgende stap maken in hun groei, maar worden daarin beperkt door hun bedrijfssoftware. Om deze bedrijven te helpen is ParagonERP ontwikkeld. ParagonERP gebruikt de nieuwste standaarden voor slimme automatisering, is onderscheidend flexibel, volledig online, en gemakkelijk in het gebruik. Voor meer informatie: www.paragon-erp.com


Wie zijn wij

ParagonERP is onderdeel van de Bizcuit groep, waaronder ook Minox (www.minox.nl) en Bizcuit (www.bizcuit.nl) toebehoren. Het is een nog relatief klein ervaren scale up team waarbij je nauw samenwerkt met de ontwikkelaar van ParagonERP in Canada (Jonar: https://www.jonar.com). Je werklocatie bevindt zich in Utrecht.


Wie zoeken wij?

Als Consultant ben jij het eerste aanspreekpunt van de klant. Je helpt klanten met de implementatie en inrichting van ParagonERP en geeft training en uitleg. Je hebt kennis van de processen bij de klant, zoals verkoop, inkoop en voorraadbeheer. Je hebt interesse om nog meer van de klant en hun processen te weten, en vraagt door wanneer nodig.


Je werkt graag met software en data, en bent daar ook erg handig mee. Je speelt een belangrijke rol in implementatietrajecten, onder andere in het inrichten van het systeem en het converteren van data vanuit andere systemen.


Wat ga je doen?

 • Inrichten ParagonERP voor klanten
 • Uitvoeren van dataconversies
 • Geven van trainingen, demo’s en webinars
 • Verlenen van support aan klanten
 • Ondersteunen implementaties
 • Testen van nieuwe releases
 • Samenwerken met software developers in Canada en Nederland

Jouw profiel

We zijn op zoek naar een positieve, energieke en enthousiaste collega met een ‘can do attitude’. Je bent zeer klantgericht, neemt graag ownership, en bent gefocust op het behalen van meetbare resultaten.


Je beschikt verder over:

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau
 • Kennis van processen bij MKB bedrijven (met name handelsbedrijven)
 • Affiniteit en handigheid met data en IT
 • Uitstekende Microsoft Excel / Google Sheets skills (BI / google data studio skills is een pre)
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

Dit bieden we jou

 • Een zeer gemotiveerd en ervaren team waarin je veel kan leren in een echte scale-up omgeving
 • En natuurlijk alle andere dingen die bij een leuke baan horen, zoals een marktconform salaris, een laptop van de zaak en alles wat verder nodig is om jouw werk goed uit te kunnen voeren

-----------------------------------About the position

The ParagonERP team is looking for an enthusiastic Consultant who loves giving customers a smile and loves using technology to make work easier for customers.


About ParagonERP

ParagonERP was introduced in Canada 10 years ago. In recent years the European team has made it specific for the Dutch market. Our ambition is to become a leading player in the European market in the coming years.


Many SMEs want to take the next step in their growth but are limited by their business software. ParagonERP helps these companies do more in less time. ParagonERP uses the latest standards for smart automation, is distinctively flexible, fully online, and easy to use. For more information: https://www.paragon-erp.com/


Who we are

ParagonERP is part of the Bizcuit group, which also includes Minox (www.minox.nl) and Bizcuit (www.bizcuit.nl). It is still a relatively small experienced scale up team where you work closely with the developer of ParagonERP in Canada (Jonar: https://www.jonar.com). Your work location is in Utrecht.


Who are we looking for?

As a Consultant you are the first point of contact for the customer. You help customers with the implementation and setup of ParagonERP and give training and explanation. You have knowledge of the processes at the customer, such as sales, purchasing and inventory. You are interested in knowing even more about the customer and their processes, and ask questions when necessary.


You like working with software and data, and are very skilled with it. You play an important role in implementation projects, including setting up the system and converting data from other systems.


What will you do?

 • Set up ParagonERP for customers
 • Perform data conversions
 • Give training, demos and webinars
 • Provide support to customers
 • Support implementations
 • Test new releases
 • Collaborate with software developers in Canada and the Netherlands

Your Profile

We are looking for a positive, energetic and enthusiastic colleague with a 'can-do attitude'. You are very customer-focused, like to take ownership, and are focused on achieving measurable results.


You further possess:

 • Minimum of HBO work and thinking level
 • Knowledge of processes at SME companies (particularly trading companies)
 • Affinity and dexterity with data and IT
 • Excellent Microsoft Excel / Google Sheets skills (BI / Google Data Studio skills is a plus)
 • Good command of the Dutch and English language

We offer you:

 • A highly motivated and experienced team in which you can learn a lot in a real scale-up environment
 • And of course, all the other things that go with a great job, such as a competitive salary, a laptop and everything else you need to do your job well